Pravidlá súťaže

O SÚŤAŽI

Medzinárodná študentská súťaž Cirkulátor, ktorá má na konte zorganizovaných už 13 úspešných ročníkov, dáva každoročne priestor mladým talentom z radov študentov preukázať svoj doposiaľ skrytý talent pre reklamu a marketing. Umožňuje študentom prezentovať svoju vlastnú tvorby pred odborníkmi z brandže, ktorým zároveň poskytuje výber možných, budúcich kolegov do ich konkrétnej firmy či agentúry.

Súťaž každý rok usporadúvajú študenti  Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy  Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Hoci je to študentský projekt určený takisto študentom, pripisuje sa mu status medzinárodný, nakoľko sa  doň vždy zapoja aj zahraniční študenti a v závere Cirkulátor disponuje počtom niekoľkých desiatok prihlásených prác.

PREDMET SÚŤAŽE

Nakoľko sme k 14. ročníku súťaže urobili menšie zmeny v hodnotení kategórií, tém je pre rok 2019 viac. Na každú spomedzi kategórií pre vás pripravili brief odborníci z agentúr v spolupráci s ich reálnymi klientami. Pre bližšie info o jednotlivých kategóriách a ich briefoch , neváhaj navštíviť našu webovú stránku www.cirkulator.eu.

PODMIENKY ÚČASTI

Ako sme spomínali, súťaž Cirkulátor je medzinárodnou súťažou, preto je jedno odkiaľ pochádzaš, záleží len na tom, čo dokážeš!
Do súťaže sa môžu prihlasovať študenti stredných a vysokých škôl.
Súťažiaci prikladá k svojej práci stručný popis.

POZOR:

Prihlásením sa do súťaže Cirkulátor sa zaväzuješ k tomu, že práca je originálna, vypracovaná tebou (aj tvojim tímom v prípade kategórie 24/KA) a že nejde o plagiát.
Do súťaže prijímame len práce, ktoré boli prihlásené cez náš online formulár s registračným číslom.

ODOSIELANIE PRÁC

Súťažiaci posiela práce prostredníctvom našich formulárov s priradeným registračným číslom a vyplnenou prihláškou.

REGISTRÁCIA

Po úspešnej registrácii súťažiaci obdrží na svoj email jedinečný identifikátor, pod ktorým bude odosielať vyplnené prihlášky.

V prípade kolektívu autorov, je potrebné aby si každý kto pracoval na práci vytvoril svoj vlastný identifikátor. Následne identifikátory uvediete v prihláške, oddelené čiarkou.

Registračný formulár

PRIHLÁŠKA

Prihlášku je možné odoslať iba kompletne vyplnenú, vopred je však potrebné sa zaregistrovať.
Pri kategórii “24/KA” sa posiela jej vlastná prihláška, nájdeš ju pod kategóriou na hlavnej stránke.

Aj na kategóriu 24/ka je možné sa prihlásiť ako skupina. Je potrebné aby každý člen mal svoj identifikátor, tie následne uvediete v prihláške na hlavnej stránke, oddelené čiarkou.

Prihlásenie práce

HODNOTENIE SÚŤAŽE

Každá kategória bude hodnotená samostatne odbornou porotou na základe požiadaviek klienta, vyplývajúcich z jednotlivých briefov.
Ak ti však môžeme poradiť- využi všetku svoju kreativitu, nápaditosť a spracuj to na čo najkvalitnejšej úrovni.