About us

Cirkulator is a project created BY students FOR students. We try to bring an opportunity to try out real advertising jobs in real time. We learn with you, get better and move forward to keep up with recent trends. We take on the challenge to discover new talents every year!

2019

Another year, another Cirkulator!

2017 / 2018

The 13th volume of Cirkulator proved that superstition may be fun but was not needed. We nailed this year! Had a great Gala in Nitra with the most amazing host Becca, from the slovak popular radio Europa2 and the slovak national tv RTVS came to film a piece for the news.

2015

11 years of Cirkulator!

2014

Jubileum #10

We had celebrated the 10th anniversary BIG TIME.

2009

Fifth year successfully completed. We go relentlessly forward and keep improving.

2004

We were born in 2004

This was the year it all started. The contest is just one year younger than our department at our Alma Mater.

What others said about us...

Watch some media reactions to the latest Gala 😊
(they are all in slovak, but the girls and boys are pretty)

The media centre of our university

Piece from regional TV Nitrička

Slovak national television news

Or short interviews with past winners…

The exhibiton of works have taken places in...

And during our existence we had some honorary mentions on various slovak media websites...

Najväčšia celoslovenská súťažná prehliadka tvorby študentov marketingovej komunikácie odštartovala už piaty ročník. Do Cirkulátora 2009 sa môžu zapojiť študenti slovenských aj zahraničných vysokých škôl a univerzít.
Medialne.etrend.sk

Cirkulátor sa nevenuje len marketingu, jeho dušu tvorí i reklama a predovšetkým tvorba v reklame a marketingu. Tradícia sa od vzniku súťaže zachovala a každoročne sa prihlasujú stovky prác v trinástich rôznych kategóriách. Rôznorodosť kategórií bola inšpirovaná explicitnou povahou odboru – sú multi, a preto sa aj pri vyhodnocovaní prác porotcovia, reprezentanti prestížnych reklamných agentúr, neriadia podľa šablóny.
MojaNitra.sk

Súťaž Cirkulátor je aj vďaka veľkorysej účasti porotcov, aktívne pôsobiacich v oblasti reklamnej tvorby, zárukou kvality, objektivity a profesionálneho prístupu, ako zo strany odborníkov, tak aj usporiadateľov.
Startitup.sk

Ak si študent vysokej školy,neváhaj prihlásiť sa na Cirkulátor 2012. Je to tvoja šanca. Je čas rozbehnúť sa. Ber si príklad z Forresta. Run, student, RUN!
Štefan Polgári

Príležitosť súťažiť dostali aj študenti katedier podobného zamerania nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Odborná porota vyberala z celkového počtu 171 prihlásených prác, dbala nielen na kvalitu, originalitu a kreativitu jednotlivých prác, ale aj reálne použitie v praxi.
Strategie.sk

Každý krok od zadania po zverejnenie (resp. po prebratie ceny) je pre študentov a
nás pedagógov nová skúsenosť. Študenti si prechádzajú celým reťazcom činností , aby pochopili, ako môže byť táto práca náročná. Dôležité je, že sa nevzdávajú, kým produkt nie je perfektný. Som na nich hrdá!
Mgr. Mgr. art. Jana Žjak, PhD.

Keďže súťaž má medzinárodný charakter, v tomto roku sa tím organizátorov rozhodol urobiť osvetu na prestížnej Univerzite Karlovej v Prahe. Táto osveta sa ukázala ako účinná, napríklad do kategórie skupinový projekt sa ako prví prihlásili študenti z tejto univerzity.
Mediahub.sk