[[[["field36","contains","\u00e1no"]],[["show_fields","field24,field25,field26,field27,field28,field37"]],"and"],[[["field37","contains","\u00e1no"]],[["show_fields","field29,field38,field40,field39,field41,field42"]],"and"],[[["field42","contains","\u00e1no"]],[["show_fields","field43,field44,field45,field46,field47"]],"and"]]
1
PRIHLÁŠKA - INDIVIDUÁLNY PROJEKT
Prihláškou je možné nahrať naraz max. 4 práce, pre prihlásenie ďalších prác je potrebné vytvoriť novú prihlášku. Maximálna veľkosť jednej prihlásenej práce je 60MB.
Menokrstné meno a priezvisko
Dátum narodenia
Miesto narodenia
Kontaktná adresaUlica, č. d. / mesto / PSČ
Telefón
Škola
Fakulta / org. zložka školy
Študijný odbor
Ročník


Názov práce / 1
Kategórie
Stručná charakteristika práce
0 /
Nahranie práce
vybrať súbor
Chcem nahrať ďalšiu prácu


Názov práce / 2
Kategórie
Stručná charakteristika práce
0 /
Nahranie práce
vybrať súbor
Chcem nahrať ďalšiu prácu


Názov práce / 3
Kategórie
Stručná charakteristika práce
0 /
Nahranie práce
vybrať súbor
Chcem nahrať ďalšiu prácu


Názov práce / 4
Kategórie
Stručná charakteristika práce
0 /
Nahranie práce
vybrať súbor


Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder