Už len 1 deň a zopár hodín a deadline tohto ročníka Cirkulátora definitívne odzvoní. Už sme veľakrát písali, aby si do...
Tvojmu pozornému oku určite neunikla informácia, že sme deadline na prihlasovanie prác predĺžili, a to až o parádne 2...
To, že sme sa rozhodli vizuálne komunikovať cez nie veľmi šťastné a podarené prvky a ich kombinácie, ktoré dnes ocení...
Súťaž je už viac ako týždeň v plnom prúde, veľa študentov sa nám snaží dokázať, že to vie lepšie ako my. Ak ale ty...
Ak by si si náhodou lámal hlavu nad tým, čo vlastne jednotlivá kategória zahŕňa, respektíve, aké práce sa od daného...
Tak teda sme to rozbalili. Štartujeme, v poradí, už 12. ročník medzinárodnej študentskej súťaže v reklamnej tvorbe,...
Projekt Cirkulátor, ktorý založili študenti UKF, reprezentuje Katedru masmediálnej komunikácie a reklamy už...