Ak by si si náhodou lámal hlavu nad tým, čo vlastne jednotlivá kategória zahŕňa, respektíve, aké práce sa od daného typu kategórie očakávajú, tak tento článok vyrieši všetky tvoje dilemy. Pripravili sme pár ukážok, ku každej z kategórií, či už ide o kampane reklamných agentúr alebo, a to predovšetkým, o práce minuloročných víťazov Cirkulátora, ktoré boli skutočne kvalitné a spĺňali všetko, od originálnej idey, až po kvalitné prevedenie, a ktoré sa vydali cestou nekonvečného pohľadu na vec. 

 

PRINTOVÁ KOMERČNÁ REKLAMA

 

 

 

 

 

 

PRINTOVÁ NEKOMERČNÁ REKLAMA

LOGO/ ZNAČKA

 

 

 

 

 

 

 

 

Dušan Macko - Cirkulátor 2015

REKLAMNÝ TEXT/ SLOGAN

Lukáš Lukonič -  Cirkulátor 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMNÁ FOTOGRAFIA

Katarína Švonavcová - Cirkulátor 2015 

  

REKLAMNÝ DIZAJN

Adriana Caňová - Cirkulátor 2015                                           Peťovská - Cirkulátor 2015   

 

 

 

ALTERNATÍVNE/ NOVÉ FORMY REKLAMY (GUERILLA)

Barbora Remeňová - Cirkulátor 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIMEDIÁLNE/ DIGITÁLNE FORMY REKLAMY

Hrešová - Cirkulátor 2015

Vo vzduchu nám zostali visieť ešte 3 kategórie. Audiovizuálna komerčná reklama, to je to, čo asi každému napadne ako prvé, keď sa povie slovo reklama, teda reklama, ktorá beží v telke, beží medzi videami na YT, skrátka combo zvuku i obrazu. Existuje veľké množstvo kvalitných audiovizuálnych spotov, dobrým príkladom je aktuálne poľská reklama založená na tom, že niekedy to, čo hľadáme, máme vlastne pod nosom.  Čo sa týka marketingovej kampane, tá obnáša rozpracovaný celý návrh kampane. Návrh môže obsahovať skrátený marketingový projekt podporený marketingovým výskumom a praktickú konštrukciu niektorých komunikačných prvkov, ktoré budú súčasťou komunikačného mixu definovaného v projekte. Požadovaným formátom je písomný projekt (max. 10 normostrán) + stručná prezentácia v PowerPointe. A skupinový projekt? Tak to sleduj pozorne náš Facebook a stránku cirkulator.eu, kde budeme všetko včas avízovať. 

Tak si sa snáď inšpiroval, ALE neber to ako jednoznačný limit alebo ako neprekonateľnú hranicu, neuspokoj sa s tým. Ak si myslíš, že to urobíš lepšie, tak do toho, rozbaľ to so všetkou parádou!

Autor: Veronika Szabóová