Projekt Cirkulátor, ktorý založili študenti UKF, reprezentuje Katedru masmediálnej komunikácie a reklamy už obdivuhodných 12 rokov. Nápaditosť, tvorivosť a inšpirácia sú slová, ktoré výstižne zachytávajú podstatu medzinárodnej študentskej súťaže v reklamnej tvorbe. Každý rok odborná porota objaví nové talenty, ktorým sa otvoria dvere do sveta reklamy. Poďme si spätne zaspomínať na tých najšikovnejších študentov. Dokázali využiť šancu a uplatniť sa v praxi?

POSLEDNÝ ROČNÍK TOHO TEDA PRINIESOL AŽ-AŽ

Posledný 11. ročník bol bohatý na počet prihlásených prác, ktoré nám od študentov prišli. Printová komerčná reklama     so sebou priniesla dve 1. miesta. Odniesli si ich Martina Mokrá (Rummo Pasta) a Pavol Horváth (Reality), ktorého tvorbu ocenila porota aj v prípade Zvukovej reklamy (Nakupujte pre život). V kategórii Guerilla sa delil o 1. miesto (Fajčenie zanecháva stopy) spolu s Barborou Remeňovou (Životopis bez praxe), v ktorej obsadil 2. miesto s prácou „Nechty – Nechtové štúdio“. Zároveň sa za rok 2015 stal absolútnym víťazom súťaže. V praxi sa uchytil v známej reklamnej agentúre Istropolitana Ogilvy. Momentálne je šéfredaktorom pre neziskovú organizáciu Sféra, ktorú rozbehol tento rok. Barbora Remeňová sa okrem prvenstva v Guerilla reklame, umiestnila v Printovej komerčnej reklame na 2. mieste
a v kategórii Reklamný dizajn na 3. mieste s prácou „CoCa-Cola – Open Your Happiness in 2016“. Svoje skúsenosti využila v reklamnej agentúre Istropolitana Ogilvy a neskôr na trojmesačnej stáži v on-line marketingovej agentúre, Riesenia.com, v ktorej pracuje dodnes ako Junior Marketing Specialist. René Kubovič s prácou „Hron Fest“ v Printovej komerčnej reklame vyhral 3. miesto. S tou istou prácou bol úspešný aj v kategórii Reklamný dizajn získal 1. miesto, a tým si vybojoval stáž v reklamnej agentúre Elite Solutions. Teraz už viac ako rok pracuje ako Junior Graphic Designer        
pre ZoneMedia, v ktorej v roku 2015 stážoval dva mesiace. Kategóriu Printová nekomerčná reklama obsadil prvým miestom Lukáš Lukonič (Who Cares). S tou istou prácou si obhájil víťazstvo aj v kategórii Reklamný text/slogan.
V spomenutej kategórii sa Lukáš umiestnil aj s prácou „Bažant v hrsti“, kedy vyhral zaslúžené 3. miesto.
Odmenou za jeho tvorbu bola stáž v Intropolitana Ogilvy, v ktorej pôsobil takmer celý rok ako Junior Copywriter. Od roku 2017 je súčasťou tímu reklamnej agentúry ZoneMedia, ako Copywriter, Idea Maker a Graphic Designer. Práca s názvom Gentleman Pictures, ktorú vytvoril Dušan Macko, mala úspech v kategóriách Logo/značka a Young creative.        
V obidvoch prípadoch sa umiestnil na 1. mieste. Popri štúdiu pracuje v reklamnej agentúre Chillix, pričom jeho osobný blog a portfólio nájdete na stránke Britslife.eu. V kategóriách Audiovizuálna reklama, Digitálne formy reklamy a Skupinový projekt za rok 2015 porota neudelila 1. miesto žiadnemu zo súťažiacich.

V ROKU 2014 SLÁVIL CIRKULÁTOR JUBILEUM

Keď si zaspomíname na rok 2014, galavečer sa konal v priestoroch Novej Pekárne, kde sme vyhlásili jubilejných víťazov 10. ročníka súťaže. Hviezdou večera bol Michal Škvarenina, ktorý získal v kategórii Logo/značka dokonca tri ocenenia. Odborná porota ohodnotila práce „CoSpace identita“ a „Travel identita“ 1. miestom.
Na 2. mieste bola práca s názvom „Cirkulátor identita“. K víťazom jubilejného ročníka sa pridala aj Adriana Caňová.

Absolvent, Vladimír Krajčovič, sa  do súťaže zapojil v roku 2013 a bol úspešný hneď v troch kategóriách. Jeho práca „Stop Fajčeniu“ v kategórii Printová nekomerčná reklama získala 2. miesto. Podobne v kategórii Digitálna forma reklamy získal 2. miesto s aplikáciou, ktorú nazval „TeeVee App“. Jeho práca „Mercedes Autopilot“ sa umiestnila na 3. mieste v kategórii Printová komerčná reklama. Jeho kvality ocenila agentúra Zaraguza Digital a venovala mu špeciálnu cenu. Úspech mu priniesla aplikácia TeeVeeApp.com, ktorá má momentálne cez 450 000 stiahnutí. Teraz pracuje ako Product Designer vo svojej agentúre Brainmedia. Prezradil nám, že chystá nový projekt s názvom Calmind. Už čoskoro sa dozvieš o projekte viac na webovej stránke Calmind. V spomínanej kategórii Logo/značka vyhral v tomto roku talentovaný Michal Škvarenina.

POČAS 9. ROČNÍKA SA HÁDZALO KOCKAMI

„Kocky sú hodené“ bolo heslo 9. ročníka medzinárodnej súťaže. Študent Ladislav „Shadex“ Bóna v Printovej komerčnej reklame získal dve 2. miesta a 3. miesto v kategórii Reklamný dizajn. V produkčnej spoločnosti Playground13 pracuje
od roku 2015 na pozícii Online Video Marketéra, okrem toho sa momentálne venuje i fotografii, jeho portfólio je naozaj pestré. Ako pre YouTube CSM manažéra Slovensko je jeho primárnym klientom najsledovanejšia súkromná televízia, Markíza. Tvorbou videí sa  podieľal  na kampani “Nakopni sa“
pre WebRebel, ktorá ponúka on-line kurzy webdizajnu. Jedno z videí, ktoré prihlásil do súťaže Cirkulátor, ocenila aj odborná porota 1. miestom v kategórii Audiovizuálna reklama. Týmito úspechmi len potvrdil svoje ocenenie z predošlého ročníka, kedy získal v tej istej kategórii ocenenie v podobe 3.miesta za video Sennheiser.

Viktória Babjaková je úspešnou víťazkou súťaže za rok 2013, v ktorom získala 1. miesto v kategóriách Printová komerčná reklama (Gorila.sk – POE) a Reklamný text/slogan (Gorila.sk – POE). 2. miesto si vybojovala skupinovým projektom (Dettol). Na 3. mieste sa umiestnila s prácou „StarsUP v kategórii Logo/značka. V roku 2014 stážovala v reklamnej agentúre Istropolitana Ogilvy, v ktorej dodnes pôsobí ako Junior Art Director.

reCIRKULOVALI SME
Rok 2012 bol jedinečný nie len prácami študentov, ale aj témou galavečera, ktorý sa niesol v štýle „reCIRKULÁcie“. Recyklovateľné šaty moderátorky Mišky Kertészovej a originálny motýlik jej moderátorského kolegu vytvorili študenti KMKaR. Tento ročník ozvláštnila  kategória „Recyklácia starých reklám Zlatý Bažant“ v printovej podobe. Ocenení boli súťažiaci Silvia Štofíková (Polaroid), Roman Krmášek (Nikerajšie kilometre), Michal Zborovjan (New Balance – Be Visible), Hana Hudáková (Zrkadielko), Marián Psár (Fappy Hours) a v skupinovom projekte Anna Porubcová, Marián Bebják, Kristýna Nováková (Hipster Baťa).
CIRKULÁTOROVSKÝ ETALÓN
Každý z ročníkov súťaže bol niečím výnimočný. Väčšina zo študentov, ktorí v súťaži Cirkulátor vyhrali, dokázali víťazstvo obhájiť. Potvrdzuje to uplatnenie súťažiacich v rôznych reklamných agentúrach. Ukážkovým príkladom je Michal Moravec, ktorý sa zapojil do  skupinového projektu, za ktorý, spolu so svojím tímom, získal 3. miesto. Rok predtým dokonca získal špeciálnu cenu za kampaň Malý krok. Ako Graphic Designer pracoval v PLATFORM Digital Agency a Ogilvy and Mather Frankfurt. V reklamnej agentúre Istropolitana Ogilvy zastával pozíciu Art-Director. Momentálne pracuje ako Graphic Designer  pre spoločnosť Volkswagen Slovakia.

Všetkým bývalým výhercom prajeme veľa nápadov a budúcim súťažiacim kopu kreatívnych ideí.

Poraz konkurenciu a získaj stáž.

Neváhaj nám poslať prihlášku, ktorú nájdeš na webovej stránke cirkulator.eu! 

Pre spoločnosť PLATFORM navrhol darček pre klientov, balíček, ktorý pozostával z 52 kariet, ktoré obsahovali odborné rady o dizajne

 

Autor: Tímea Chyláková

                                                                                     Spoluautor: Alena Hrešová

                                                                                     Jazyková korektúra: Veronika Szabóová