Inviduálny projekt

Prihláška

Skupinový projekt

Prihláška

Individual project

Application form

Vyhodnotenie súťaže

Prihlásené práce hodnotí porota zostavená z odborníkov z reklamných agentúr. V každej kategórii vyhlásia 4 nominácie, pričom víťazov verejnosť spozná na galavečere.

Porota má právomoc:

zrušiť kategóriu, pokiaľ sa neprihlásia práce adekvátnej úrovne,
udeliť jedenkrát špeciálnu cenu poroty,
vyhlásiť najlepšiu prácu súťaže